ΧΡΙΣΤΙΝΑ, CHRISTINAΠ. P. Σκέψεις γύρω από την αποτροπαϊκή λειτουργία των ενεπίγραφων μινωικών κοσμημάτων / Reflexiones sobre la función apotropaica de la joyería minoica con inscripciones. Fortunatae, n. 37, p. 49-58, 13 jun. 2023.