Grado en Logopedia

Horarios

Horarios 2024-2025

  • Cronograma de 1º del Grado en Logopedia semestre A
  • Cronograma de 1º del Grado en Logopedia semestre B
  • Cronograma de 2º del Grado en Logopedia semestre A
  • Cronograma de 2º del Grado en Logopedia semestre B
  • Cronograma de 3º del Grado en Logopedia semestre A
  • Cronograma de 3º del Grado en Logopedia semestre B
  • Cronograma de 4º del Grado en Logopedia semestre A
  • Cronograma de 4º del Grado en Logopedia semestre B