Μινωικές αποθέσεις θεμελίωσης: τυπολογία - μορφολογία, περιεχόμενο και λειτουργία. Depósitos de fundación minoicos: tipología, morfología, contexto--contenido, interpretación.

  • Christina Papadaki University of the Aegean
Palabras clave: Μινωική Κρήτη, μινωικός πολιτισμός, αποθέτες θεμελίωσης, τελετουργίες θεμελίωσης, Creta minoica, civilización minoica, ceremonias de fundación, rituales de fundación

Resumen

Το άρθρο εστιάζει σε ζητήματα τυπολογίας και ερμηνείας των μινωικών αποθέσεων θεμελίωσης και τις σχετικές μαγικοθρησκευτικές πρακτικές που σχετίζονται με την καθοσίωση των κτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρούνται συγκρίσεις και παραλληλισμοί με τους αιγυπτιακούς και μεσοποταμιακούς κτηριακούς αποθέτες καθώς το έθιμο της τελετουργικής θεμελίωσηςτων οικοδομημάτων καταγράφεται σε όλουςτους προϊστορικούς πολιτισμούς της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής.

El artículo se basa en los depósitos de fundación minoicos, centrándose en temas como tipología, contenido, contexto e interpretación. Como señala Hunt (2006: 128), «Los rituales de fundación no eran prácticas de culto aisladas, sino que pertenecían a una koiné de culto que existió en todo el Mediterráneo antiguo». Parece que las ceremonias de ‘fundación’ están conectadas con la iniciación y consagración de la vida de un edificio, por lo general a través de prácticas “religiosas” y “mágicas” que incluyen el entierro ritual e integración de ofrendas de sacrificio en el cuerpo del edificio para su perdurabilidad, protección y prosperidad.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.
Publicado
2022-12-15
Cómo citar
Papadaki, C. (2022). Μινωικές αποθέσεις θεμελίωσης: τυπολογία - μορφολογία, περιεχόμενο και λειτουργία. Depósitos de fundación minoicos: tipología, morfología, contexto--contenido, interpretación. Fortunatae, (36), 99-121. https://doi.org/10.25145/j.fortunat.2022.36.06
Sección
Artículos